Proizvodnja guma

Andro_Rasant

Ako ste mislili da danas neće biti bloga, prevarili ste se.

Proizvođači guma su konspirativne organizacije, tako da informacije vrlo teško izlaze van. Da je tome tako najbolje svjedoči da stučnjaci koji opisuju proizvodni proces nigdje nisu potpisani imenom i prezimenom. Ima prastari Butterfly film, ali ovaj je noviji i prikazuje segmente iz proizvodnje gume Andro Rasant. Cijeli proces proizvodnje, što nigdje nije navedeno, odvija se u njemačkoj tvornici ESN, koja osim za njih radi i za još 15 brandova, o čemu je već više puta bilo govora. Govornik je na njemačkom, a titlovi na engleskom. Zgodno je kada radnik u procesu proizvodnje u smjesu za spužvu dodaje zelenu boju, koja je rezervirana za Andro, plavu za Donic, crnu za XIOM … Najgore su bijele spužve, npr. kod Tibhar 5Q Sound, jer se ne vidi da li je ljepilo ravnomjerno naneseno i da li i kada se posušilo. Dalje, na gornjoj slici se vidi da spužva na Andro Hexer HD ima znatno manje pore od one ispod Andro Rasant. U pravilu, novije i kvalitetnije spužve imaju veće pore. Zašto? U njih stane više zraka, pa je i katapult efekat gume izraženiji. Osim na male i velike, kako se još dijele pore na spužvi? Na otvorene i zatvorene.