Dr Neubauer

Dr Neubauer.jpg
www.drneubauer.com

Neposredni povod za ovaj blog je promocija novog drva Matador i trave Number 1., koji izlaze slijedećeg mjeseca. A, zna se, Dr Neubauer je MUST za svakog čokljavca sa travuljagom, koji se okrenuo na DARK SIDE.

Dr Neubauer Number 1.jpg

Prvo, malo o prošlosti. Dr. Herbert Neubauer u mladosti je trenirao i igrao u njemačkoj ligi, a poslije je bio diplomat. Bio je višestruki svjetski i europski veteranski prvak. Sa Stevom Hall (Hallmark) imao je zajedničku stolnotenisku firmu, a onda su se 2004. razdvojili. U to doba Dr Neubauer je imao više poznatih travuljaga: Boomerang, Inferno, Monster, Roulette, Scalpel, Super Block i The Wall. Sve su bile frictionless, tj. nisu imale otpor, pa su 2008. zabranjene od strane ITTF-a. Prodaju i antispin, soft, medium pips i backside gume, te drva (Bulldozer, Barricade DEF, Special i dr.). Iz toga doba poznati su i njegovi DVD-ovi s obukom u igranju “materijalima”.

Dr Neubauer DVD.jpg

Danas firmom Dr Neubauer upravlja sin Carsten, a sjedište joj je u Nürnbergu, Njemačka. Na videu je prikazano kako tatica Herbert “spina” sinka travom Allround Premium.

Sve gume su vrlo dobre, a isto i drva. Jedini problem su cijene, koje su visoke, tako da je standardna cijena gume €36. Kao zastupnici, pokušavamo biti socijalno osjetljivi (uobičajeni izraz Milana Bandića), pa ih nudimo po cijenama od 230 – 250 kn.

E, sada ide specijalka. Samo kod nas, opis svih guma i drva, sa preporukama za čokljanje: