Wobbling

Wobbling (lelujanje) je karakteristika loptice udarene travom da mijenja putanju u odnosu na očekivanu, bez vidljivog razloga.

40 mm loptica je teška svega 2,7 grama. Njeno kretanje određeno je rotacijom koju ima. No, ako lopta ima malo ili nema rotacije, na njenu putanju će odlučujuće utjecati sila teža (gravitacija) i kretanje zraka oko nje. Gravitacija će je “vući” prema dolje, a strujanje zraka prema gore, te će loptica “zapinjati”, te mijenjati svoj “prirodni” put. Prema tome, način da se postigne da loptica leluja je da joj se travom oduzme rotacija.

lp_punch_vs_topspin.gif
lp_punch_vs_backspin.gif

Kod udarnog bloka, znači, ravnog udarca pipci trave će se ravnomjerno rasporediti oko loptice, te joj oduzeti dolaznu rotaciju. To se može dobro izvesti sa travom sa mekim pipcima, a kod jačih udaraca, wobbling će se najbolje izvesti sa travom kojoj su pipci tvrdi, ali hvatljivi (grippy).