Tipovi igre sa travom

U igri sa travom moguće je razlikovati 4 tipa igre:

  1. Klasična obrana, gdje igrač lovi dalje od stola. U pravilu, na FH se stavlja vrlo hvatljiva (tacky) kineska guma (npr. Globe 999 ili DHS Hurricane3), kako bi jakom rotacijom prisiliti protivnika na grešku. U takvoj igri, velika prednost je okretanje reketa (twiddle). Kritična je 3. lopta, nakon servisa napadača, jer lovac nakon povratka servisa još nije dovoljno udaljen od stola.
  2. Moderna obrana, gdje igrač pretežno lovi od stola, ali katkada i napadne, posebno sa FH.
  3. Blok i guranje na stolu, gdje igrač koristi travu za usporavanje igre, te izazivanje greške protivnika, koji je pogrešno “pročitao” dolaznu rotaciju.
  4. Napad sa travom, gdje igrač travu koristi za ofanzivnu igru, tj. napad ravnim udarcem, pri čemu protivniku dolazi “propadajuća” lopta.

Između navedenih stilova moguće su različite kombinacije.

Na kraju tehnika chop-anja Joze (Joo Se Hyuk).

Joo Se Hyuk_1.jpg
Joo Se Hyuk_2.jpg