Jan-Ove Waldner – Virtuoso

Jan-Ove Waldner_Virtoso.jpg

Na Amazonu se prodaje 2-dijelni DVD set pod nazivom “Jan-Ove Waldner: A Table Tennis Virtuoso” za $56.95. No, nedavno su se na Youtube-u pojavila 2 videa sličnog sadržaja. Prvi je na engleskom, u 4 dijela, 90 minuta Waldnera (kasnije uklonjen), tako da je ostao samo ovaj trailer:

Drugi je na švedskom: