Brzina backside guma

Kako, bez igre, procijeniti “potencijal” backside (glatke) gume, znači njenu brzinu i rotaciju? Gume sa spužvama koje imaju veće pore u spužvi i čiji je topsheet više hvatljiv (grippy ili tacky) proizvoditi će više spina. Gume koje imaju tvrdu spužvu ili mekanu i vrlo elastičnu, te imaju manju hvatljivost, proizvoditi će više brzine. Nadalje, od dvije gume sa jednakom tvrdoćom spužve, “mekša” će biti brža, jer ima duže i razmaknutije pipce, dok će “tvrđa” imati više spina. Zavisno od tehnologije, gume će, pri različitoj snazi udarca, proizvoditi i različitu brzinu:

Rubber_Speed

Konvencionalne gume, sa kompaktom spužvom (Butterfly Sriver, Yasaka Mark V, Stiga Boost TC) i tacky (kineske hvatljive) gume (DHS Hurricane3) su linearne, što znači da brzina loptice odgovara snazi udarca. Tensor gume (sa poroznom spužvom) će uvijek “dodati”, one će igrati same, što je osobito uočljivo kod laganih i srednjih udaraca. Koliki će biti taj “dodatak”, osim snage udarca, zavisi od tehnologije koja je primjenjena, što će pokazati primjer XIOM guma. Tendencija je sve većih pora u spužvi i hvatljivijeg topsheet-a, što pak traži sve tehnički kvalitetnije i brže igrače.

Ako usporedimo XIOM gume sa poroznom spužvom, koje pod logom Tensor proizvodi njemački ESN, možemo doći do slijedećeg trenda. Od 2008. do danas XIOM je “izbacio” 4 generacije guma:

  • Vega (Elite, Europe, Pro, Asia) serija iz 2008. je vrlo uspjela, najprodavanija i danas, karakterizira je spužva sa manjim porama i srednjom hvatljivosti topsheet-a, a osnovna prednost je da puno loptica pada na stol, te nisu osobito zahtjevne za igrača;
  • Omega IV (Elite, Europe, Pro, Asia) gume daju više brzine i rotacije od Vega serije, sa nižim kutem izbačaja, a spužve su tvrđe;
  • Sigma I i II (Vega Japan, Sigma Europe, Pro i Asia) imaju spužve sa većim porama, te daju veliku brzinu i rotaciju, uz osjećaj mekoće, a serija Sigma II je tvornički tunirana;
  • Omega V (Europe, Pro i Tour) gume su prilagođene plastičnim lopticama, ali se koriste i za celuloidne, imaju spužvu sa velikim porama i vrlo grippy topsheet, što pridonosi brzini i spinu, te snažnom katapultu i visokom kutu izbačaja.

Na slici je tensor guma sa velikim porama, gdje, prilikom udarca, velika količina zraka iz spužve katapultira lopticu.

Butterfly_Tenergy05