Shakehand grip

Shakehand_Grip
Često sa rekreativcima razgovor krene ovako: “Meni bolja guma ova, drvo ono …”. OK, da vidim reket. I imam što vidjeti. Na FH i/ili BH gumi otisak od držanja prsta. On govori dvije stvari, da vlasnik drži reket prečvrsto i da ima pogrešan grip, tj. držanje reketa. To je učestalo kod igrača iz manjih sredina, koji nikad nisu trenirali u klubu i nisu u živo gledali profesionalne igrače. Na primjer, držanje reketa sa naglašenim BH gripom, sa zatvorenim reketom, dovodi do izbacivanja loptica sa strane FH, jer na toj strani reket ostaje otvoren. Dvije su mogućnosti rješavanja tog problema. Svakao, bolji je korekcija držanja reketa u neutralni položaj. Ali, ako to ne ide, treba staviti tanju i sporiju gumu na FH. Isto vrijedi, samo obrnuto, i kod naglašenog FH gripa. Ovdje je skupljena serija videa o gripu, od jednostavnijih do složenijih, pa neka svatko uzme svoj reket i pregleda da li na gumi ima otisak prsta i na kojem mjestu, te izvrši nužnu korekciju. Svakako, važna je i opuštena rukica, da je grip mekan i brz. Previsoko držanje reketa onemogućiti će fleksiju zgloba, pogotovo kod pimpla i bloka, prenisko će smanjiti kontrolu udarca.