Carbonska drva

Pod carbonskim drvima smatraju se ona koja osim drvenih furnira imaju dva ili više sloja carbona, mješavine carbona i polimera ili sličnog materijala (fiberglas, zylon, zephylium i dr.). Po ITTF pravilima najmanje 85% drva mora biti izrađeno od prirodnog drva.

Butterfly Timo Boll ALC
Butterfly_Timo_Boll_ALC
(Izvor: http://stumpof.blogspot.ru)

Carbonski slojevi se ugrađuju kako bi se, bez znatnijeg otežavanja drva, dobilo na njegovoj brzini i probojnosti, stabilnosti, te povećala i ujednačila udarna površina (sweet spot). Kod drva izrađenih samo od furnira, postoji znatna razlika u udarcu izvede li se on sredinom drva ili njegovim rubom. Osnovni nedostatak drva sa carbonom je njegova smanjena osjećajnost, jer carbonski slojevi zatomljuju povratnu spregu (feed back) koju drvo šalje igraču nakon izvedenog udarca.

Drva sa carbonom ne moraju nužno, iako ih je većina, biti ofenzivna. Jedno od najboljih defanzivnih drva Nittaku Shake Defence (NSD) je izrađeno upotrebom carbona. Karakter svakog carbonskog drva bitno determiniraju furniri koji su stavljeni u srednjici drva, materijal i debljina od kojeg je izrađen završni furnir, položaj carbonskog sloja. Na primjer, razlikuju se drva Butterfly Timo Boll Spirit (TBS), koji iznad arylate-carbona ima sloj koto furnira, od Butterfly Michael Maze koji kao završni sloj ima limbu.

Drva sa minimalnim sadržajem carbona se nazivaju Soft Carbon.

Carbon se najčešće miješa sa Arylate (aka Vectran, resin polymer), koji je tvrđi i teži od Aramida (aromatic polymide), a Kevlar (para-aramid) je između njih, po tvrdoći bliži Aramidu. Zylon (p-phenylene-2,6-benzobisoxazole) je snažniji, tvrđi i lakši od svih.

Po tvrdoći i brzini se mogu poredati (od tvrđeg prema mekšem) :

  • Zylon Carbon
  • Arylate Carbon
  • Kevlar Carbon
  • Aramid Carbon

Po osjećaju su svi prilično “mrtvi”, a poredani prema vibraciji (od najmanje prema većoj) :

  • Arylate Carbon
  • Aramid Carbon
  • Zylon Carbon
  • Kevlar Carbon

Konkretno, Butterfly Timo Boll Spirit je vrlo stabilan sa dobrim osjećajem, XIOM Stradivarius je brži, sa više vibracija. Dawei Wavestone je mnogo brži, deblji i “mrtviji”.  Galaxy T-8 je još brži, zbog zadnjeg furnira (juniper), a i Butterfly Iolite. Butterfly Michael Maze je sporiji i sa nešto više osjećaja od TBS-a, a Butterfly Jun Mizutani je brža i tvrđa verzija Maze-a.

Na kraju, popis vrsta “carbona” koje koristi Butterfly :

Butterfly_Carbon_1
Butterfly_Carbon_2