Trave – najbolje kombinacije

Trava sa najvećim efektom “obmane”, tj. sa najvećim povratom spina i efektom plutanja (wobbling) treba biti crvene boje, sa tvrdim i gustim pipcima, bez spužve, na brzom drvu. Zbog toga se na “feniranim” travama (Special) izvodi stvrdnjavanje i zaglađivanje pipaca. Specijalist za to je www.noppenladen.de.

Za najlakši napad trava treba biti crne boje, sa mekim pipcima, na debljoj spužvi, na mekanom drvu (balsa).

Za najbolju kontrolu, sa dobrim povratom rotacije, treba koristiti travu bez spužve, na mekom drvu (balsa).

Dr Neubauer Super Block.jpg
Slika “zabranjene” trave Dr Neubauer Super Block

Nešto o drvima za trave. Tu ima puno pitanja …

Postoje “univerzalna” drva za trave. Kralj je Nittaku Shake Defence (NSD), carbonsko drvo, bezvremenska vrijednost. Najpopularnije je Butterfly Power Defence, zbog povoljne cijene. Novija, a popularna drva su Butterfly Joo Sae Hyuk i Victas Koji Matsushita.

No, većina trava se najbolje ponaša na drvima od balse, zbog njene mekoće. Tako, tvrtke specijalizirane za “travaroše” TSP, Hallmark i Dr Neubauer većinu svojih drva zasniva na balsi, varirajući njihovu brzinu debljinom srednjice, brojem slojeva (5 ili 7) i/ili završnim furnirom.

Neke specijalizirane firme kao Re-Impact (Rendler) uzimaju odabranu travu (npr. Tibhar Grass D.Tecs), te prema njoj dizajniraju cijelo drvo. Zbog njihove relativno visoke cijene mali broj igrača igra sa takvim drvima.

Re-impact Tachi.jpg
Re-Impact Tachi combi drvo