Produženje drške reketa

Današnji blog je iz serije know-how. Katkada treba produžiti dršku na drvu. Najčešći razlozi za to su “niski” grip, tj. navika da igrač niže drži reket u ruci i/ili igrač koji ima veliku ruku. Dva su načina na koja se to može riješiti.

Prvi je da se drvo brusi pri glavi, te se na taj način dobiju 2 – 3 mm drške. No, taj način, u pravilu, ne valja, jer se drvo trajno (nepovratno) mijenja.

Drugi, puno bolji način je nabava mekog i laganog drva, najbolje balse (Pevec, Bauhaus, Baumax), u debljini od 7 – 10 mm. Iz drva se skalpelom izrezuje čep, koji se drvofixom lijepi na kraj drške, te zatim brusi i lakira. Time će drvo dobiti na težini max. 1 g, a nalijepljeni produžetak (čep) će se kasnije moći lako skinuti, te drvo vratiti u prvobitno stanje. Maksimalno vrijeme potrebno za takvu prilagodbu je 1 sat.

Evo slike “produžene” drške:

Giant Dragon Balsa Def