Uklanjanje topsheet-a sa spužve

Uklanjanje topsheet-a sa spužve koristi se kada nismo zadovoljni sa gumom. Najčešće se primjenjuje kod guma sa pipcima (soft, trava), kada imamo gumu sa spužvom, a želimo OX (bez spužve) ili promijeniti spužvu (u pravilu, staviti mekšu spužvu umjesto originalne). Postupak je moguće, iako znatno teže, koristiti i kod backside guma.

Općenito, topsheet je tvornički nalijepljen na spužvu i stiješnjen. Sve tvornice ne koriste isto ljepilo i postupak. Kako o tome niti jedan proizvođač ne daje podatke, uklanjanje može biti različito. Postupak “skidanja” se sastoji ot toga da ljepilo “popusti”, te da se topsheet odvoji od spužve, bez oštećenja. Ako se pri tome koristi više kemije, a manje sile, rezultat će biti bolji.

Uklanjanje se može izvoditi na 2 načina :

  1. kemijski, putem kapanja otapala između topsheeta i spužve, pri čemu se koristi aceton, mineralni terpentin ili, najbolje, posebno sredstvo koje prodaju stolnoteniske firme (Tibhar, Donic), a proizvodi ga R + F & FCH GMBH, Ettenheim, Njamačka www.roefi-forst.de. Prije početka na topsheet treba zalijepiti ljepljivu foliju za grippy gume, kako ga otapalo ne bi oštetilo.
  2. termički, gdje se jako namoči krpa, na pegli uključi prskalica, te se, preko jako mokre krpe, pod visokom temperaturom pegla guma na strani spužve. Na taj način, zbog visoke temperature i vlage, dolazi do postupnog otapanja ljepila, te odvajanja spužve.

Sprayevi.jpg

Sustav je slijedeći. Pokušati prvo s prvim načinom, ako ne ide lako, pokušati drugi. Nakon odvajanja treba odstraniti ostatke ljepila. Vjerojatnost uspješnog skidanja je viša od 80%.

Cijeli “postupak” je znatno osjetljiviji kod backside guma, gdje svaka prekomjerna primjena sile dovodi do trganja pipaca.