Težina reketa

Jedna od vrlo važnih karakteristika svakog reketa je njegova težina. Za utvrđivanje se koristi zlatarska vaga, sa postoljem, koja može mjeriti težinu sa 0.1 g preciznosti. Ako nema takve vage, može se koristiti ona u samoposluzi za mjerenje težine voća i povrća ili u ljekarni.

Standardne težine reketa, koji se sastoji od drva, 2 backside gume, ljepila i rubne trake je od 160 – 190 g.

Za početak, video kako se ručno izrađuje drvo (OSP-Old Stiga Palatinuš):

Standardna težina drva je od 80 – 90 g, a navedena je u katalogu proizvođača uz svaki model. Zašto varira težina drva ? Svako stablo u šumi je specifično, te ne postoje istovjetni furniri. Razlikuju se u specifičnoj težini i udjelu vlage. U pravilu, ako se radi o istom modelu, teže drvo će imati više brzine, lakše više kontrole. Na istom modelu (npr. Butterfly Primorac Classic) težine mogu varirati 10% i više, na dolje ili na gore. Sa težinom varira i debljina drva, koja se također navodi za svaki model. Postoje ultra laka drva, čija srednjica je većinom izrađena od balse, a teže od 60 – 70 g. Lagana su i drva proizvedena BURN tehnologijom, gdje se složeno drvo isušuje na 200 C, te se na taj način stvrdnjuje i olakšava. Teško drvo je npr. Butterfly Mazunov sa 105 g. Većina drva s kojima igraju profesionalci imaju od 88 – 92 g. Za djecu uzrasta do 10 godina bolje je izabrati lakše drvo standardne veličine glave, npr. Butterfly Primorac Classic od 75 g ili drvo sa oznakom XXS, koje uz smanjenu težinu ima i manju glavu i dršku. Lakše drvo ne mora nužno biti i sporije. To se ustanovljava kuckanjem po sredini drva, tako da će, pri istoj težini, drvo sa zvonkijim zvukom biti i brže, sa tupljim sporije.

Čime se treba rukovoditi kod izbora težine drva ? Stilom igre i udaljenošću od stola. Ako se igra napadački pretežno blizu stolu bolje će biti lakše drvo, jer će omogućiti bržu promjenu gripa (hvata reketa iz BH u FH) i akceleraciju prilikom izvođenja udarca. Teže drvo bolje je za igru udaljenu od stola, gdje će igrač trošiti znatno manje energije za izvođenje udaraca. IN su LAGANA drva (80 – 85 g).

Proizvođači su vrlo različito tolerantni na odstupanja u težini od standardne. Npr. kod legendarnog drva Stiga Clipper odstupanja su značajna, a kod vrlo sličnog drva, klona, Avalox P700 mala. Očito, Avalox sva drva koja imaju veća odstupanja ne stavlja u redovnu prodaju. Spinlord na svojim stranicama tvrdi da je 20% SVIH proizvedenih drva škart, te oni takva ne stavljaju u prodaju.

Sjećam se kada je Tan Ruiwu birao novo drvo. Ispred njega je bilo 8 – 9 drva 2 slična modela (Avalox P700 i Avalox Blue Thunder 777). Došao je sa svojim suigračem Zeng Jia, te su u kafiću 1 sat kuckali po drvima, dok nisu izabrali. Ostali gosti su već bili histerični …

Da se vratim na temu. Znači svaki iskusniji igrač MORA za sebe znati optimalnu težinu reketa i dopušteno odstupanje. Za mene je to 170 g, sa odstupanjem na više do 5 g. Kod težeg reketa znatno sporije mijenjam grip, nakon igre osjećam bol u laktu i dr. Normalno, ako je netko fizički znatno snažnijii, može koristiti reket i od 200 g.

Neizrezane gume (u kvadratu) također bitno osciliraju u težini. Težina se izražava u gramima po kvadratnom centimetru. One sa tanjom i mekšom spužvom su, u pravilu, lakše. I proizvođači ne mogu potpuno točno izrezati spužve na deklariranu debljinu, pa tako TSP na svojim softovima Spectol 1.5 navodi debljinu spužve od 1.4 – 1.7 mm. Guma u kocki (neizrezana) nakon obrezivanja na standardnu veličinu glave reketa (155 – 159 mm) ima 70% prvotne težine. Znači, neizrezana guma koja na vagi teži 70 g, obrezana na reketu će imati oko 50 g. Težinu će povećati i eventualni naknadni tuning gume (do 2 g), te svaki naneseni sloj ljepila (do 0.5 g). Profesionalci, kada dobiju sponzorske gume od proizvođača, najprije ih važu i odlučuju s kojima će igrati. U pravilu, teže su i deblje i brže. Isti model gume istog proizvođača iste debljine može varirati u težini i više od 10%. Kineske gume, Tenergy i noviji tvrdi tensori se smatraju “teškim” gumama, jer obrezane imaju i više od 50 g. Lagane gume su npr. Stiga Boost TC, koja obrezana ima do 40 g. Ako je guma teža, reket će imati više težine u glavi (head heavy), što će doprinijeti brzini, ali smanjiti kontrolu. Provjeru težine guma, koju proizvođači nigdje ne navode, moguće je izvesti na slijedećoj internet adresi:

www.choices-guide.com/silver/

Kod reketa koji na jednoj strani imaju zalijepljenu travu, provjere nije potrebno raditi tako rigidno. Trave, posebno bez spužve (OX) su vrlo lagane, pa zbog toga i cijeli reket.

Posebna priča je utjecaj backside gume na jednoj strani reketa na backside gumu na drugoj strani, a detaljnije o tome u nekom slijedećem blogu.