Kut izbačaja (Throw angle)

U popisu blogova koje trebam (hoću) napisati već duže je tema o kutu izbačaja (throw angle), tj. visina kojom drvo, odnosno guma “izbacuje” lopticu. Naime, nikad nisam, a ne mogu ni danas shvatiti zašto je u klubu u kojem je trenirala kćer bilo OBAVEZNO imati istu gumu na FH i BH ? Kod Kineza je to striktno odvojeno, FH guma je tvrda i tacky, BH guma je mekša i grippy. Osim tvrdoće i hvatljivosti, one se razlikuju i po kutu izbačaja, pri čemu je za FH VIŠI, a za BH NIŽI. Za spin, koji se prvenstveno igra sa FH bolje je da je loptica viša, da ima dugu putanju (Long Trajectory), dok se sa BH znatno više blokira, te lopta mora biti niža. Kada sam u Google upisao pojam THROW ANGLE malo toga sam dobio, više su to osobni sudovi, nego egzaktni podaci.

Throw Angle

Našao sam definiciju da su gume koje izbacuju lopticu pod kutem 30 – 39 nisko leteće, od 40 – 44 srednje, a preko 45 sa visokim kutem izbačaja. Gume sa višim kutem izbačaja, u pravilu, imaju više spina (rotacije), one sa nižim više brzine. Tako je i kod Tenergy-ja, 05 je dizajnirana za FH, 64 za BH. Normalno, to nije striktno, pojedinom igraču može odgovarati i obrnuta kombinacija.

Isto je i sa drvima, a tu ima još manje podataka. Iz osobnog iskustva, a s istim gumama, s Avalox J-Tech (5-slojeva, hinoki) sve mi je letjelo preko stola, dok sam sa XIOM Fuga (5-slojeva), kojeg je navodno Meister (glavni njemački dizajner drva u XIOM-u) dizajnirao za sebe, u pimplu pogađao dno mrežice.