Butterfly Tenergy FAKE, debljina, tvrdoća

Danas 3 kratke nevezane teme.

Razlike između original Butterfly Tenergy guma i onih FAKE:

Butterfly Product Authenticity

Kod “susreta” sa Tenergy gumom prva provjera mora biti prozirna folija u kojoj se nalazi karton sa gumom. Na njoj mora biti otisnut hologram “Butterfly”. Ako toga nema, to još uvijek ne znači da je guma lažnjak, već da je stare verzije, znači odstajala. U tom slučaju gumu treba izvaditi iz folije i kartona, te provjeriti boju i pore na spužvi, najbolje u usporedbi sa originalnom.

Oznake debljina na spužvi Butterfly guma (zadnja kolona su standardne debljine kod ostalih proizvođača):
トクアツ    特厚     Extra Thick  2.1mm    2.2mm
アツ       厚       Thick        1.9mm    2.0mm
中                  Medium       1.7mm   1.8mm
ウス       薄       Thin         1.5mm    1.5mm
ゴクウス   極薄      Very Thin    1.2mm    1.2mm
超極ウス   超極薄    Ultra Thin   0.7mm    0.7mm

Tablica se može primijeniti i na Nittaku gume, na kojima katkada ne piše brojčana oznaka debljine, već je samo stavljena oznaka Thick ili Thin (npr. Nittaku Best Anti Antispin).

Na gumama nekih kineskih proizvođača (Friendship) ne piše brojčana oznaka tvrdoće spužve, npr. kao kod DHS ili Galaxy, već je katkada stavljena naljepnica sa kineskim natpisom. Na gumi Friendship Transcend Higher na žutoj naljepnici je oznaka da ima meku spužvu, a na gumi Frinedship Focus III na crvenoj je natpis da ima tvrdu spužvu.

Friendship_Tvrdoca_1
Friendship_Tvrdoca_2

Oznake tvrdoće kineskih guma:
软   – soft
中软 – medium soft
中   – medium (38 – 42)
中硬 – medium hard
硬   – hard