Podjela backside (glatkih) guma

Backside (glatke) gume možemo podijeliti u više kategorija :

1. Ofenzivne imaju debljinu spužve od 1.8 do 2.2 mm (MAX) i defanzivne s debljinom spužve od 1.0 – 1.5 mm.

2. Prema tvrdoći spužve ispod gornjeg sloja gume (topsheet-a), pri čemu se spužve po Shore C do tvrdoće 42,5 smatraju mekim, 42,5 – 45 srednjim, a 47,5 – 60 tvrdim. Tvrdoća spužve mjeri se durometrom, pri čemu postoje 2 mjere : Shore A (kineske gume) i Shore C (europske/japanske gume). U pravilu, što je spužva mekša, veći je i njen dwell time, tj. vrijeme u kojem se loptica zadržava u spužvi, te kontrola i spin. Tvrđe spužve imaju veću brzinu i preciznost. Mekše gume brže se troše, jer pipci topsheet-a lakše oštećuju spužvu. Početnici bi trebali koristiti mekše gume, posebno za backhand (BH).

China     Japan
(Shore A) (Shore C)
32        35-38
33        38-40
34        40-42
35        42-44
36        44-46
37        46-48
38        48-50
39        50-52
40        52-54
41        54-56

3. Prema vrsti topsheet-a gume se dijele na grippy, koje nemaju izrazitu površinsku hvatljivost i tacky (hvatljive). Kako ustanoviti koje je guma vrste? Tacky gume su sjajne, ljepljive, te se njima, a da je reket okrenut prema podu, loptica može zadržati gumom više sekundi. Grippy gume se koriste za europski stil igre na backhandu i forehandu i kineski backhand, dok se tacky gume koriste kod kineskog forehanda (FH). Koja je razlika? Tacky (hvatljive) gume su inferiorne europskim (japanskim) u ravnim udarcima (blok i kontra), ali su superiorne u tangencijalnim udarcima (rez i spin). Također, različit je i način generiranja spina, pri čemu kod grippy guma loptica ulazi u spužvu, te se hvata “deblje”, dok se kod tacky guma samo “liže”. Igra sa tacky gumama mnogo je zahtjevnija za igrača, jer traži duži pokret, a pri spinu u udarac treba prenijeti cijelu težinu tijela. kako tacky gume generiraju više rotacije, tako su i znatno osjetljivije na dolaznu rotaciju. Da bi tacky gume uz rotaciju imale i brzinu, ugrađena je znatno tvrđa spužva, te igrač treba imati visoki nivo automatizacije pokreta.

4. Prema vrsti spužve, gume dijelimo na klasične (za klasično ili brzo lijepljenje) i tensore, koji imaju poroznu spužvu i na kojima je spužva tvornički nategnuta na topsheet (lijepe se vodenim ljepilom). Klasične gume ljepile su se prije svakog igranja, pri čemu se ljepilo sastoji od gumenog cementa i otapala. Gumeni cement zalijepi gumu za drvo, a otapalo isparava, prolazi kroz spužvu i zadržava se između spužve i topsheet-a. Na taj način, guma funkcionira kao plinski pištolj. Loptica udara u gumu, stlači plin, koji ekspandira i katapultira lopticu. Efekat traje do 4 sata, nakon čega gumu treba ponovno prelijepiti. Kod novih, tensor guma, primjenjuje se isti princip, samo što se prilikom udarca rastežu mjehurići zraka u spužvi. Zbog toga su nove gume “življe” od starih, ako nisu svježe nalijepljene, jer opisani efekt je ugrađen u spužvu.

5. Prema kutu izbačaja, na forehandu se igra sa gumama sa višim lukom izbačaja, a na backhandu sa nižim. Niži kut izbačaja pogodan je za blok igru, viši za spin. Kod novih guma važno svojstvo je Long Trajectory (duga putanja), da udarena loptica “odbije” protivnika od stola na način da nakon leta ima visoki odskok od stola.

6. Geometriji pipaca topsheet-a, pri čemu kraći, širi i gušće poslagani pipci gumi daju više rotacije, dok duži, uži i udaljeniji više brzine. Također, vodoravno poravnati pipci daju više rotacije, a okomito brzine.

Ovo su tek osnovne podjele, a, sigurno, moguće bi ih bilo navesti još nekoliko, npr. prema materijalu iz kojeg je izrađen topsheet, tj. koliki je udio kaučuka, a koliko sintetičke gume (plastike), pri čemu prvi gumi daje trajnost i rotaciju, a drugi brzinu.