Lijepljenje OX trave i dampening spužve

Trave sa spužvom se lijepe na drvo kao druge klasične backside (glatke) gume vodenim ili klasičnim ljepilom.

Znatno je složenije lijepljenje OX trava (bez spužve). To se može izvesti:

  1. klasičnim ljepilom;
  2. vodenim ljepilom;
  3. samoljepljivom folijom.

Trava se lijepi na stranu drva koje nema natpis na glavi, jer bi se, inače, ovaj vidio. Većina DEF drva, iz tog razloga, nema natpis ni na jednoj strani glave drva. Na donjoj slici je POGREŠNO zalijepljena trava.

Trava_Lijepljenje

Kod lijepljenja OX trave na drvo klasičnim ljepilom (normalnim ili brzim), prije nanošenja ljepila, travu treba selotejpom ili drugom ljepljivom trakom fiksirati na karton. Zbog otapala koje rasteže gumu dolazi do njenog uvijanja. Nanose se 2 sloja ljepila, drugi tek kada se prvi potpuno osuši i trava se “izravna”. Zatim se nanosi jedan sloj ljepila na drvo, te pričeka da se i on potpuno osuši. Najbolje je da lijepljenje izvode 2 osobe. Prva drži gumu u uglovima iznad drva, dok je druga poravnava prema drvu i polagano pritišće valjkom. Koliko je druga prilijepi, prva popusti. Moguće je i samostalno lijepljenje sa plastičnom folijom, kako je to prikazano u videu.

Lijepljenje OX trave vodenim (VOC Free) ljepilom je lakše, jer se guma ne rasteže. Ostatak postupka je identičan kao kod klasičnog ljepila.

Samoljepljive folije su ljepljive sa obje strane. Prednost im je što je na taj način lijepljenje lakše, a i čuvaju gumu od oštećenja. Drvo, prije lijepljenja, treba biti polakirano, jer folije vrlo jako lijepe, te naknadno, kod skidanja, može doći do oštećenja površinskog furnira. Folije malo mijenjaju igračke karakteristike trava, koje imaju vrlo tanke pipce (npr. Joola Fakir). Tvrda (sa carbonom ili fiberglasom) DEF drva imaju jaki povrat spina, no folija ga nešto smanjuje.

Dampening spužva se lijepi na travu, a zatim na drvo. Služi za smanjenje brzine trave od 20 – 25% i povećanje kontrole od 10 – 15%. Najčešće se nabavlja u debljini od 1, 1.5 ili 2 mm. Omogućuju lakše napadačke udarce, a smanjuje katapult efekt na drvima izrađenim od balse. Nedostatak je da je trava mnogo manje “opasna”, jer smanjuje povrat spina.