Trave – uvod

Definicija

Na ITTF listi dozvoljenih guma, trave kategoriziraju pipci čiji odnos je veći od 0.9. Odnos se računa dijeljenjem dužine pipaca i njihove širine. Npr. trava koja ima dužinu pipaca 1.8 mm, promjera 1.7 mm ima odnos 1.06. Da bi trava bila dozvoljena odnos dužine i širine ne smije biti veći od 1.1. Većina današnjih trava ima pipce dužine između 1.5 – 1.8 mm.

Karakteristike

Većina početnika ne shvaća što se dešava kada im se vraća vlastita rotacija. Kada jako zarežu loptu, a protivnik je vrati travom, nazad neće doći rezana lopta, iako je udarac izveden prema dolje i naprijed, već će se vratiti lopta sa gornjom rotacijom (spinom). Trava vraća rotaciju koju je igrač izveo, samo u suprotnom smjeru (efekat ogledala). Znači, ako se u povratu želi dobiti rezana lopta (backspin), prethodno treba povući spin (loptu sa gornjom rotacijom), i obrnuto, ako se želi u povratu dobiti spin, prethodno treba zarezati. Lelujava loptica (“wobbling”) će se vratiti kada je prethodno izveden udarac sa kombinacijom rotacija, npr. topspin sa sidespinom, tako da se, u povratu, loptica vrti po obje osi. Prema tome, kod igre protiv trave, presudnu važnost nema protivnikov udarac, već naš prethodni udarac, gdje se loptica vraća sa rotacijom u suprotnom smjeru. Što je izveden jači udarac sa zatvorenim reketom, vratiti će se jače rezana lopta. Prema tome, najbolja taktika za igranje protiv trave je izvođenje sporijih udaraca sa malo ili bez rotacije.

Trava bez spužve (OX) će vratiti više rotacije, od one sa spužvom, gdje će vraćene lopte imati manje rotacije (biti više “flah”). Trava sa spužvom ima bolju kontrolu i s njom je lakše napasti. Trava sa najvećim efektom obmane (disturbing) je crvene boje, tvrda, bez spužve (OX), na brzom drvu, tako da se lopca vrlo brzo odbija od reketa.

Vraćanje rotacije

Trave koje imaju najveći povrat spina (spin reversal) imaju tvrde pipce, pri čemu je osjećaj da su napravljene više od plastike nego od gume, što rezultira da uopće ne “hvataju” lopticu.

Efekt lelujanja loptice (wobbling)

Efekat lelujanja loptice proizvode pipci koji su međusobno razmaknutiji, tako da manji broj pipaca gume dolazi u kontakt sa lopticom. Mekoća pipaca, također, može izazvati neobičnu putanju loptice, ali takvi pipci su i osjetljiviji na puknuće.

Kontrola

Ako su pipci na travi kraći i gušći, kontrola i spin će biti veći. Guma sa debljom osnovom biti će sporija i sa više kontrole, kao i trava sa tankom spužvom (0.5 – 0.7 mm). Mekši pipci, koji su fleksibilniji, omogućiti će da se vrati kraća lopta na protivnikov dio stola.

Brzina

Trava bez spužve (OX) dati će brzi kontakt sa drvom, te će zbog toga biti otežana kontrola jakih spinova. Trave sa srednjom ili debelom spužvom (1.0 – 1.5 mm) će imati sporiji odskok od reketa, biti će lakše za kontrolu ili inicijalno generiranje vlastitog spina.

Spin

Neke trave imaju nazubljene pipce, te zbog toga imaju mogućnost izvođenja spina. Svakako, to je znatno manje nego kod backside ili soft guma. Pri tome će mekoća pipaca i/ili spužve i njezina debljina imati znatno veći utjecaj.

Slika trave Dawei 388D-1 :

Dawei_388D-1.jpg

Za kraj, slow motion video igre Zhang Jike-a protiv Joo Se Hyuk-a :

Na videu se jasno vidi kako Zhang Jike izvodi spinove sa otvorenim reketom. Na taj način daje lopti više brzine, a manje rotacije, kako bi mu, u povratu, došla manje rezana lopta (backspin). Dalje, reket drži u forehand gripu, ruku za spin spušta ispod koljena, loptu udara u gornjoj točki odskoka, te prilikom izvođenja udarca skače, kako bi imao dovoljnu snagu.