Promjena gripa

Za neupućene, što je grip? To je hvat, način na koji se reket drži u ruci u neutralnom stavu, dok loptica još nije došla, te u izvođenju BH ili FH udarca. O tome je već pisano u blogovima “Držanje reketa (grip)” i “Shakehand grip“. Koga interesira penhold grip, neka se obrati Softi u Prečkom, on je izbuljio oči gledajući tehniku Wang Haoa. Sjećam se, sa jednim stolnoteniskim prijateljem mjesecima sam se dopisivao na tu temu, a ovdje je i jedna rasprava na Sokaz forumu.

Reket se u ruci drži opušteno, sa 3 prsta (palcem, kažirstom i srednjim), dok su prstenjak i mali prst samo položeni na dršci, bez stiska. Kod bloka, drška se uopće ne stišće, čime se mekoćom amortizira brzina i rotacija protivničkog udarca. Drška se stišće tek u izvođenju udarca, uz malo pomicanje prsta. Za početnika, znatno je bolje, tokom cijele izmjene udaraca, reket držati u neutralnom gripu. No, pustimo sada EmRatThicha da objasni tehniku Ma Longa.


Kako vidite da je grip pogrešan? Pa, igrač cijelo vrijeme drži reket sa ispruženim kažiprstom, koji je u tom slučaju skoro okomito na gumi (FH grip) ili palcem na gumi (BH grip). Također, pogrešan grip je kada se reket drži prenisko za dršku, što pogoduje spinu, ali smanjuje kontrolu. Neki drže reket prečvrsto, pa imaju žuljeve na ruci ili ostavljaju tragove na gumama. Na slikama reketa jednog igrača, gume su skoro “spaljene” od prečvrstog držanja, na gornjoj slici desno dolje (od kažiprsta), a na donjoj slici u sredini dolje (od palca).

Grip_1
Grip_2

Pogrešno držanje reketa onemogućava pokretljivost šake, te smanjuje tehničku ispravnost izvedenih udaraca. Svakako, to treba odmah ispraviti, jer će ostati kao imanentna slabost na jednoj strani, BH (za igrače sa FH gripom) ili FH (u BH gripu).

A, kada ima smisla unaprijed uhvatiti BH ili FH grip? Kod igre u parovima, za prijem servisa, sa BH (BH grip sa palcem više na gumi) ili FH (sa kažiprstom više na gumi).