Debljina spužve

Današnji blog se odnosi na većinu (90%) igrača, tek oni ponajbolji (10%) igraju uvijek sa MAX gumama, a nastavlja se na prethodni Debljina i tvrdoća spužve. Radi se o backside (glatkim) gumama, koje se prema tipu igre i debljini spužve mogu podijeliti na:

  • DEF – za obrambenu igru, debljine 0.5 – 1.5 mm;
  • ALL – za univerzalnu igru – 1.8 mm;
  • OFF – za napadačku igru 2.0 – 2.2 mm.

Neki proizvođači i modeli guma nemaju gradaciju debljine spužve 1.8 – 2.0 – 2.2, već 1.7 – 1.9 – 2.1 – 2.3, ali to je približno isto i ništa ne mijenja na suštini ovog članka.

Za razliku od europskog dijela Butterfly-a, koji u svrhu edukacije igrača više ništa ne objavljuje, onaj američki ima dio “Ask the expert“, u kojem je bivši njemački reprezentativac (1991. – 2006.), a kasniji izbornik američke reprezentacije, Stefan Feth detaljno opisao kako izabrati debljinu spužve i koje to posljedice ima na igru.

Feth_Stefan

Kod slabijih udaraca (spina, bloka, kontre ili loba) loptica malo „ulazi“ u topsheet (gornji gumeni dio), pipci sa stražnje strane pritišću spužvu, koja se skuplja i pohranjuje energiju loptice. Nakon što se postigla maksimalna kompresija, a u zavisnosti od brzine dolazne loptice i jačine vlastitog udarca, spužva se vraća u normalnu poziciju, gura lopticu naprijed i odbija je od reketa (trampolin). Ako je vlastiti udarac jači, spužva će se jače sabiti, te pohraniti više energije, prije nego što je prenese nazad u lopticu. Za bilo koju debljinu i tvrdoću spužve, postoji maksimalna količina energije koju ona može pohraniti, tako da je kod vrlo tanke, a najtanja je 0.5 mm kod gume Tibhar Super Defence 40, brzina udarca koja se može izvesti vrlo mala. S druge strane, profesionalci, u pravilu, igraju sa spužvama maksimalne debljine, ne bi li na taj način oslobodili najveću energiju, koja se prenosi u rotaciju i brzinu loptice.

Najvažnije svojstvo drva, na koje je nalijepljena guma, je njegova elastičnost, jer se, prilikom svakog udarca, drvo savija, te, kao spužva, u udarcu “otpušta” energiju, više kod krutijeg drva (kao i kod deblje spužve).

Kod slabijih udaraca dominantnu ulogu ima guma i spužva, a manje drvo, koje, dalje, vibraciju prenosi u ruku. Obrnuto, kod jačih udaraca, spužva dolazi do maksimalne kompresije, a, iako još uvijek značajnu ulogu ima guma (spužva), veću preuzima drvo, koje se ujedno više i čuje. Nakon dosezanja maksimalne količine, dodatna energija se gubi.

Značajnu ulogu ima i kut udarca, što se da sagledati iz slijedeće skice.

Skica_Spina

Kod ravnog udarca (gore), u odnosu na onaj sa zatvorenim reketom (dolje), manja je maksimalna efektivna kompresija (dužina crvene strelice). Prema tome, zatvoren reket će izvesti jači udarac, a u spinu manje će se čuti zvuk drva. Snažniji igrači, sa debljom gumom i krutijim drvom, moći će izvesti i jače udarce, što je sasvim logično. Deblja spužva važnija je udaračima (napadačima kontrom) od spinera, koji igraju sa zatvorenijim reketom, te će iz toga iskoristiti dodatnu debljinu gume i drva. No, deblja guma i krutije drvo dovode do smanjenja kontrole, jer će oslobođena energija biti silno zavisna od kuta reketa, gdje sitna razlika “baca” lopticu u mrežu ili preko stola. Prema tome, što određeni reket ima više energije (brzine), to mu je slabija kontrola.

Uz sve naprijed napisano, važan faktor je i vrijeme u kojem je loptica u neposrednom (fizičkom) kontaktu s gumom (dwell time). Što je duže, igrač će imati veću mogućnost kontrole putanje loptice, kao kod mekane i deblje gume i/ili drva, te jačih udaraca (što rezultira smanjenom kontrolom). Pri tome, deblja guma će imati dulje vrijeme kontakta, dok će tvrđe drvo imati manje od onog mekšeg. Sumarno, kod deblje gume, koja rezultira povećanom potencijalnom energijom, gubitak kontrole biti će veći od dobitka na dwell time.

Kada se sve to sastavi zajedno, mekša spužva će imati veću kontrolu, ali manju energiju (brzinu) od tvrđe. Tanja spužva će imati bolju kontrolu, ali manju brzinu od deblje, nezavisno od manjeg vremena kontakta. Napadači koriste deblje spužve i tvrđa drva, zbog brzine (energije), dok obrambeni igrači tanje spužve i mekana drva, zbog povećane kontrole.

Vidite, cijela “matematika” nije jednostavna. A, zamislite sada da u razmatranje uvedemo i efekt hvatljive (tacky) gume, koja je, zbog površinske ljepljivosti, znatno sporija kod ravnih (kontra, blok), a brža kod tangencijalnih udaraca (chop, spin).

Koje je moje mišljenje o svemu tome? Iz prakse, većina rekreativnih igrača ima prebrzi reket, što bi rekli, imaju veće oči od želuca 😳 . Na primjer, kada igraču ravnopravno ponudim gumu debljine 2.0 i 1.8, 80% će ih izabrati bržu.

P.S. Kako je webmaster (Prus i Berliner) na “prisilnom” godišnjem, povremeno će izvoditi nadogradnje sustava, pa je moguće da u kraćim periodima blog neće biti dostupan. No, sve je pod kontrolom!