Debljina i tvrdoća spužve

Na žalost ili sreću, nekim temama se stalno vraćam, jer većina igrača ne shvaća posljedice izbora. Takva je i tema o debljini i tvrdoći gume, tj. koje posljedice ima tvrđa, a koje deblja guma. I, kako ćorava koka nađe neko zrno, tako sam jutros naišao na kratko objašnjenje u kojem je sadržana suština (bitak).

Igrači za bržim zamahom preferirati će gumu sa tvrđom spužvom, jer je u njoj sadržana veća količina energije, ali to će zahtjevati i veću brzinu reketa da bi se pritisnula spužva i oslobodila energija. Allround igrači, koji ravnopravno izvode napadačke i obrambene udarce, aktivne (kontra, flip i spin) i pasivne (rezanje i blok), ili igrači sa kraćim udarcem preferirati će gume sa srednjom ili mekom spužvom. Sa gumom koja ima tvrdu spužvu lakše je izvesti kratki udarac, preciznija je i linearnija. Guma sa mekšom spužvom uvijek će, tokom leta, imati viši luk, ali će više i “opraštati”. Spužva djeluje kao trampolin. Tanja spužva biti će manje elastična, činiti će se tvrđom, a loptica će lakše “doći” do drva, te na taj način proizvesti manje brzine i spina. Deblja spužva će imati mekši osjećaj, biti će brža i sa više spina. Loptica će dublje ući u spužvu, te je katapultirati sa više brzine i rotacije. Većina brzine reketa doći će od drva, čemu će pridonijeti i guma, ali njena osnovna funkcija je proizvodnja rotacije (spina).

Evo, ponovno, i tablice tvrdoće backside (glatkih) guma, pri čemu je u 1. koloni opis, u 2. tvrdoća po Shore A, a u 3. po Shore C, o čemu je već pisano u blogovima Podjela backside guma, Tablice backside (glatkih) guma i Tensor (ESN) gume – tip i tvrdoća.

Sponge_Hardness_Table